top of page
HOE VERWERK IK JE GEGEVENS

Privacystatement

Januari 2021, Muiden

 

Vertrouwelijke omgang met jouw gegevens vind ik ontzettend belangrijk! Hierom heb ik deze privacyverklaring opgesteld, zodat je weet waar je aan toe bent en wat ik met jouw gegevens doe.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust even contact met me op.

 

WIE BEN IK?

 

Amy Kouwenhoven

Waterlinie 32

1398 DL Muiden

KvK: 34326872

E-mail: info@amykouwenhoven.nl

Telefoon: +316 28611476

 
PERSOONSGEGEVENS

 

De volgende persoonsgegevens verwerk ik van jou:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Huisadres of Postadres

 • Telefoonnummer

 • Skypenaam

 • Social media accountnamen

 • Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals geboortedatum of trouwdatum.

Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik

 • Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?

Ik verkrijg de bovenstaande persoonsgegevens van jou via mijn website, via mijn contactformulier, via e-mail of nav een telefoongesprek. Ook kan ik gegevens verkrijgen via het handelsregister van het KVK of andere open bronnen.

 
HET DOEL VAN DE GEGEVENS

 

Aanvragen en offertes

Wanneer je een (vrijblijvende) aanvraag bij mij doet, heb ik jouw contactgegevens nodig om een offerte op te kunnen stellen. Mochten we niet tot samenwerking overgaan, zal ik de gegevens bewaren om mijn werkzaamheden te kunnen analyseren en om het te kunnen verantwoorden naar de Belastingdienst toe. Ik bewaar gegevens 5 jaar. Mocht het niet nodig zijn voor de Belastingdienst om gegevens te bewaren, verwijder ik ze na 1 jaar.

 

Uitvoeren van een opdracht

Voor de uitvoering van een opdracht heb ik jouw NAW gegevens, je telefoonnummer en je e-mailadres nodig om de facturen te sturen en het contact te onderhouden voor het maken van afspraken, het uitvoeren van de opdracht en voor de levering van de producten.

Gegevens die ik na de opdracht niet meer nodig heb, zal ik direct verwijderen. Ook verwijder ik gegevens wanneer je mij daartoe verzoekt en indien ik ze niet meer nodig heb voor het uitvoeren van de opdracht of mijn wettelijke verplichtingen.

 

Licenties

Voor het gebruik van de foto’s maken we van te voren afspraken. Deze zetten we op papier en ondertekenen we, zodat de afspraken duidelijk zijn. Voor deze licentie gebruik ik jouw contactgegevens en de datum van de opdracht. Ik bewaar deze gegevens voor een duur van 5 jaar, zodat we altijd terug kunnen kijken naar de gemaakte afspraken en deze kunnen borgen.  

 

(Portret)foto’s

Als fotograaf maak ik foto’s van jou waar je herkenbaar in beeld bent. Deze gegevens verwerk ik voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Zij zijn het eindproduct van de opdracht.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw portretfoto’s te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere de promotie van mijn portfolio via mijn website en mijn social media.Ik heb auteursrecht op mijn fotografie, hierop rust mijn intellectueel eigendom. Ik bewaar deze artistieke werken in mijn archief en portfolio.

 

Aankoop producten

Voor de aankoop van producten via mij, maak ik gebruik van jouw naw gegevens en de gegevens van het aan te kopen product. Deze gegevens bewaar ik 8 jaar, in verband met de administratieplicht. Tevens kunnen we op die manier makkelijk terugkijken welke bestelling je gedaan hebt en maakt dit bestellen in de toekomst gemakkelijker.  

 
DOORGIFTE

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die ik van jou ontvang, deel ik met:

 • Mijn boekhouder;

 • Product leveranciers;

 • Smart-Slides

 • Pixieset

 • Hosting van mijn website;

 • Yourhosting

 • Wix

 • Foto bewerkingsprogramma’s als Lightroom en Photoshop;

 • Betaaldiensten;

 • Bezorgdiensten

 

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 
JOUW RECHTEN

Wanneer je mijn opdrachtgever wordt of we op een andere manier een samenwerking aangaan, heb je de hieronder genoemde rechten. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact op via info@amykouwenhoven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek wat je indient ook daadwerkelijk door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht bij mij een verzoek in te dienen, om de persoonsgegevens die ik van jou heb ontvangen, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met je persoonsgegevens ben omgegaan? Je hebt het recht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@amykouwenhoven.nl.

 
COOKIES

 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies].

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Links

Op mijn website staan links naar externe websites. Ik wijs je er graag op dat wanneer je naar een andere website, buiten mijn website, gaat, deze een eigen privacy-verklaring hebben.

 

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

- Facebook

- Instagram

- Linkedin

 
VRAGEN

 

Mocht je nog vragen hebben over mijn omgang met jouw privacy, laat het me vooral even weten via mail (info@amykouwenhoven.nl) of telefoon (+31628611476). Ik beantwoord graag je vragen!

bottom of page